МОЈОТ ТЕАТАР

       

МОЈОТ ТЕАТАР


ПРЕЗЕНТАЦИИ
27 мај |12 часот
Разговор со режисерката Лилија Абаџиева
2 јуни |12 часот
„Националниот театар во Европа“ со драматургот од Националниот театар,
Будимпешта, Ерно Веребеш
5 јуни |12 часот
„Музиката во театарската претстава“ со Горан Трајкоски
6 јуни |12 часот
Разговор со режисерите Ана Вукотиќ и Слободан Милатовиќ
18 јуни |12 часот
„Создавање на театарски светови“ со сценографот
Валентин Светозарев


МЕМОАРИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР
8 јуни |12 часот
Разговор со Бранко Ставрев


ИЗЛОЖБИ
27 мај | 19.30 часот – Изложба – С. И. Виткиевич – Виткаци (1885-1939)
во соработка со Амбасадата на Р. Полска
17 јуни | 19.30 часот Изложба на театарски плакати – Сергеј Светозарев


ФЕСТИВАЛСКИ КЛУБ
Секоја вечер ќе биде отворен фестивалскиот клуб каде што ќе може да се
дружат и забавуваат публиката и учесниците.

Back to Top