Duh
Објект

МНТ нов објект

Новиот театарски храм, вториот дом на актерите се наоѓа на левиот брег на реката Вардар. Изграден е врз темелите на стариот театар поставени во 1927 година. Покрај основната функција што ја има театарот (драмата), тој воедно сам по себе претставува и музеј со оглед на орнаментиката претставена на ложите. Во внатрешноста е претставен дел од богатото македонско културно наследство кое воедно ќе биде презентирано и преку виртуелниот музеј.

МНТ стар објектИмпресивен момент во театарот е централната скулптурна композиција на петте основоположници на македонскиот театар: Јордан Хаџи Константинов – Џинот, Антон Панов, Ристо Крле, Васил Иљоски и Војдан Чернодрински, која е поставена во централното фоаје на театарот, како и театарскиот перформанс на 9 жениски фигури, претставени во етнo-народни компоненти, а околу нив се претставени свирачи.  Целата композиција е фланкирана со музата на комедијата Талија и музата на трагедијата Мелпомена.

Што се однесува до орнаментиката, големата сала е орнаментирана со фрагменти кои се превземени од археолошки наоди во Македонија, фрагмент од иконостасот во Бигорскиот манастир и црквата Свети Спас во Скопје. На плафонот се претставени најрепрезентативни археолошки артефакти од 6 век п.н.е па се до 6 век од н.е. Во другите делови претставени се музите како заштитнички на уметноста и науката. Тука се претставени значајни мозаици, керамички садови, иконостаси, мермерни плочи итн. Сите тие датираат од 6 век п.н.е па се до 19 век. Најмногу детали се превземени од ранохристијанските капители во Хераклеа и Стоби, мермерните плочи од црквата Света Софија во Охрид, како и единствените и уникатни иконостаси во Македонија изработени од тајфата на Петре Филиповски - Гарката.МНТ стар објект

Театарот е позициониран на вкупна површина од 7.200 метри квадратни, а аудиториумот е поделен на голема сала со вкупно 724 седишта и мала сала наменета за моно драми и камерни претстави со 213 седишта. Македонскиот народен театар ја поседува најмодерната и најсофистицирана техничка опрема во рамките на сценската технологија, движечки платформи, чиги, а целокупната сценска површина е изработена од модуларен тип со двојно дно итн. Акустиката е на завидно ниво. Однадвор театарот го има задржано својот автентичен изглед.

Ентериер

Објектот во ентериерниот дел има биста оригинална орнаментика која не е реплицирана ниту во еден дел. Орнаментиката е запазена во целиот објект, во влезната партија, салите и во делот на администрацијата. Многу е значајно што театарот е и музеј, сам по себе, бидејќи низ орнаментиката е претставено нашето богато културно наследство, мотиви кои припаѓаат на доцноантичкото, средновековното и постсредновековното уметничко наследство од сферата на мозаичната продукција, фрескосликарството, иконописот и копаничарските творби. На орнаментиката е аплицирана нашата најубава резба од црквата „Свети Спас“, орнаметика од мозаиците од Хераклеја, детали од теракотните икони од Виница, земскиот грб на Македонија од 16 век, маски, релјефи, менади, музи. Наши реномирани уметници како Качев, Кашавелски, Ѓото, беа задолжени и за украсување на таванот на главната сала на театарот каде што отсликана нашата богата културна слоевитост. Во фоајето поставена е големата композиција на скулптури на нашите основачи на театарот: Војдан Чернодрински, Ј.Х.К – Џинот, Васил Иљоски, Ристо Крле и Антон Панов.

Ентериерното уредување на театарот е надополнето и со првата театарска музејска збирка формирана и презентирана во Македонија која ја афирмира историјата на МНТ како прва театарска институција од национален карактер, но и историјата на театарските институции што хронолошки и претходеле, почнувајќи од 1913/1927 година.

View the embedded image gallery online at:
http://mnt.mk/mk/za-mnt/mnt/objekt-mnt#sigProIdd4a50db27f

МНТ ФМ
Виртуелна прошетка Музеј

БИЛЕТАРНИЦА: +389.2.3230.304
АДМИНИСТРАЦИЈА: +389.2.3216.725
МАРКЕТИНГ: +389.2.3216.366

АДРЕСА: ул. 11 Март бр. 3, 1000 Скопје, Македонија

e-mail: info@mnt.mk

Какви известувања сакате да добивате?