Само глас

Репертоар

ВЛЕЗИ НЕ СЕ СОБЛАКАЈ

Вторник, 15 Јуни 2021 | 20:00

vlezi-ne-se-soblakaj.jpeg

  • Локација
    Голема сцена
  • Времетраење
    60 минути
  • Изведбата е
    без пауза
Виртуелна прошетка Музеј

БИЛЕТАРНИЦА:
+389.2.3230.304 и +389.2.3216.366

АДМИНИСТРАЦИЈА:
+389.2.3216.725 и +389.2.3216.366

АДРЕСА:
ул. 11 Март бр. 3, 1000 Скопје

e-mail: info@mnt.mk

 

Какви известувања сакате да добивате?