Архива на претстави

Година:

АНТИГОНА

Режисер:
МИЛЧИН, Илија

Сценограф:
АНГЕЛОПУЛОС, Мариос

Костимограф:
АНГЕЛОПУЛОС, Мариос

Композитор:
ЗОГРАФСКИ, Томислав

Актери:
БОШКОВА, Мери - Антигона
ЈАКИМОВСКА, Цветанка - Исмена
МИХАЈЛОВА, Вера - алтернација
ВУЧКОВА ЖЕЖЕЉ, Вера - Евридика
ПРЛИЧКО, Петре - Тирезијас
КИРОВ, Тома - алтернација
ШИШКОВ, Ристо - Креонт
СТЕФАНОВСКИ, Борис - Стражарот
ХРИСТОВ, Чедо - Хемон
КАМЏИЈАШ, Чедо - Гласникот
КОСТОВСКИ, Драги - Корифејот

ХОР НА ТИВАНСКИ СТАРЦИ:
ДИНЕВСКИ, Вукан
ПОПОВ, Киро
ГАВРИЛОВИЌ, Ратко
КРСТЕВСКИ, Драги
КОЧОВСКИ, Таше
НИНОВ, Славко
ПЕТРУШЕВСКИ, Љупчо
РУБЕН, Емил
ТАНЕЛОВСКИ, Љубомир
ЛАЛЧЕВСКИ, Димитар
КОСТОВ, Димитар
РОБЕВ, Ѓорѓи
МАДИЌ, Радован
АЈРУЛА-ТОЗИЈА, Сабина - Дворска дама
КАРАНФИЛОВА, Мери - Детето

МИХАЈЛОВА, Вера - Дворска дама

Преведувач:
СТАЛЕВ, Ѓорѓи

Текст
АНТИГОНА
Автор: СОФОКЛЕ

Additional Info

  • Година:: 1967
  • Премиера:: 02.09.1967
Виртуелна прошетка Музеј

БИЛЕТАРНИЦА:
+389.2.3230.304

АДМИНИСТРАЦИЈА:
+389.2.3216.725

АДРЕСА:
ул. 11 Март бр. 3, 1000 Скопје

e-mail: info@mnt.mk