Архива на претстави

Година:

АУДИЕНЦИЈА И ПОД НОВ ПОКРИВ

Режисер:
НАУМОВСКИ, Душан

Сценограф:
ЌОСТАРОВ, Стефан

Костимограф:
АВРАМОВСКА, Елизабета

Избор на музиката:
БЕЉАН, Андреј

Актери:

Во "Аудиенција":
РУБЕН, Емил - Сладек
КОРУНОВСКИ, Кирил - Ванек

Во "Под нов покрив":
КРСТЕВА, Катерина - Вера
АРСОВСКИ, Петар - Михаил
ДОНЕВСКИ, Мирче - Фердинанд

Преведувач:
НИКЛЕВСКИ, Живко и
МИЛЕВСКА, Светлана

Текст
АУДИЕНЦИЈА И ПОД НОВ ПОКРИВ
Автор
ХАВЕЛ, Вацлав

Additional Info

  • Година:: 1988
  • Премиера:: 26.09.1988
Виртуелна прошетка Музеј

БИЛЕТАРНИЦА:
+389.2.3230.304

АДМИНИСТРАЦИЈА:
+389.2.3216.725

АДРЕСА:
ул. 11 Март бр. 3, 1000 Скопје

e-mail: info@mnt.mk