Архива на претстави

Година:

ЅИДОТ, ВОДАТА

Режисер:
СТАВРЕВ, Бранко

Сценограф:
КОСТОВСКИ, Бранко

Актери:
ЌОРТОШЕВ, Кирил - Аритон Јаковлески
ЏУНДЕВА, Љупка - Оливера Срезоска
КОСТОВСКИ, Душко - Трифун Трифуновски
КАМЏИЈАШ, Чедо - Хигиеничарот
ТЕМЕЛКОВСКИ, Петар - Ѕвонарот
НИНОВ, Славко - Лем Костадиноски
РУБЕН, Емил - алтернација
АНДОНОВСКИ, Кирил - Исак Кејтен
ХРИСТОВ, Чедо - Методија Гришкоски
КОНЕВСКА-РУСИ, Снежана - Босилка Кочоска
ВИТАНОВ, Томе - Соколе Ефрутоски
ДРВАРОВ, Костадин - Тодорче Терзиоски
ЈАКИМОВСКА, Цветанка - Мајката Верна Јаковлеска или гласот на големата вода
КОЧОВСКИ, Ташке - Докторот
ЦЕКОВА, Стојка - Перачката
ВРТЕВА, Веска - Втора перачка
ЏАМБАЗОВА, Анче - Едно девојче
КРСТЕВА, Катерина

Текст
ГОЛЕМАТА ВОДА
Автор: ЧИНГО, Живко

Additional Info

  • Година:: 1973
  • Премиера:: 27.12.1973
Виртуелна прошетка Музеј

БИЛЕТАРНИЦА:
+389.2.3230.304

АДМИНИСТРАЦИЈА:
+389.2.3216.725

АДРЕСА:
ул. 11 Март бр. 3, 1000 Скопје

e-mail: info@mnt.mk