Архива на претстави

Година:

ЅВЕЗДИТЕ СЕ ВЕЧНИ

Режисер:
ЈАН, Славко

Сценограф:
ВЛАДИМИРСКИ, Тома

Костимограф:
ПАТРНОГИЌ, Јелена

Композитор:
КРЕК, Урош

Актери:
ДИНЕВСКИ, Вукан
ЈАКИМОВСКА, Цветанка
ИСАЈА, Јон
НИКОЛОВСКИ, Тодор
ДАМЕВСКИ, Дарко
ПРЛИЧКО, Петре
ГЕШОСКА, Нада
ЌОРТОШЕВ, Киро
ГЕШОСКИ, Димитар
КАМЏИЈАШ, Чедо
КОСТОВСКИ, Драги
ЈОВАНОВСКИ, Ацо
КРСТЕВСКИ, Драги
ПОПОВ, Кирил
СТЕФАНОВСКИ, Борис
МИРКОВСКИ, Пантелеј
ВИНОКИЌ, Киро
КОЧОВСКИ, Таше

Текст
ЅВЕЗДИТЕ СЕ ВЕЧНИ
Автор: БОР, Матеј

Additional Info

  • Година:: 1961
  • Премиера:: 12.10.1961
Виртуелна прошетка Музеј

БИЛЕТАРНИЦА:
+389.2.3230.304

АДМИНИСТРАЦИЈА:
+389.2.3216.725

АДРЕСА:
ул. 11 Март бр. 3, 1000 Скопје

e-mail: info@mnt.mk