Сите сме птици

Архива на претстави

Година:

ЧОРБАЏИ ТЕОДОС


Режисер:
НИКОЛОВСКИ, Тодор
ПРЛИЧКО, Петре


Сценограф:
ВЛАДИМИРСКИ, Тома


Избор на музиката:
ПРОКОПИЕВ, Трајко


Актери:
НИКОЛОВСКИ, Тодор - Чорбаџи Теодос
ГОДИНА АЌИМОВИЌ, Милена - Кева, негова жена
БОШКОВА, Мери - алтернација
ЧОРЕВСКИ, Трајко - Томче, негов син
ЈОВАНОВСКИ, Ацо - алтернација
КАМЏИЈАШ, Чедо - алтернација
СТОЈАНОВ, Крум - алтернација
ЦРВЕНКОВ, Благој - Спиро, слуга
МИРКОВСКИ, Пантелеј - алтернација
КОНДОВА-ЗАФИРОВСКА, Тодорка - Наца, негова жена
ЈАКИМОВСКА, Цветанка - алтернација
ПУЦКОВА, Добрила - алтернација
ЏУНДЕВА, Љупка - Стојанка
АРСЕНСКА-ВЕЛМОЖАНИН, Драга - Евка, нејзина тетка
ДИШЉЕНКОВИЌ, Блашка - алтернација
ПРЛИЧКО, Петре - Арсо, бакал
ЏУВАЛЕКОВСКИ, Илија - Поцко
СТЕФАНОВСКИ, Ристо - алтернација
КОЧОВСКИ, Таше - алтернација
ПЕНЧЕВА, Лили - Петрија, негова жена
ЦЕКОВА, Стојка - алтернација
ФИЛИПОВА, Оливера - алтернација
СТЕФАНОВСКИ, Мирко - Ампо
КИРОВ, Тома - Ѓоре (Ампо, Коле - алтернација)
МАДИЌ, Раде - Ѓоре - алтернација
ГАВРИЛОВИЌ, Ратко - Ице
ЛОЗАНОВСКИ, Петар - Коле
ГАШЕВСКА, Галина - Цонка, нивна баба
ВУЧКОВА ЖЕЖЕЉ, Вера - алтернација
ДИШЉЕНКОВИЌ, Предраг - Селанец
ЌОРТОШЕВ, Кирил - Селанец
СТЕФАНОВСКИ, Борис - Селанец
ГАШЕВСКИ, Владимир - Коџобашија


Текст
ЧОРБАЏИ ТЕОДОС
Автор: ИЉОСКИ, Васил

  • Година:: 1945
  • Премиера:: 16.08.1945
Виртуелна прошетка Музеј

БИЛЕТАРНИЦА:
+389.2.3230.304

АДМИНИСТРАЦИЈА:
+389.2.3216.725

АДРЕСА:
ул. 11 Март бр. 3, 1000 Скопје

e-mail: info@mnt.mk

 

Какви известувања сакате да добивате?