Архива на претстави

Година:

ФОМА

Драматург:
ЌОСТАРОВ, Димитар

Режисер:
ЌОСТАРОВ, Димитар

Сценограф:
КОСТОВСКИ, Бранко

Костимограф:
ПЕТРОВА - МАЛКИЌ, Рада

Актери:
КОСТОВ, Димитар - Сергеј Александрович
СВЕТИЕВ, Владимир - алтернација
ПЕТРУШЕВСКИ, Љупчо - Гаврил Игњатович
ШИШКОВ, Ристо - Егор Илич Ростањев
ДОНЕВА ЧУЧКОВА, Вукосава - Агафја Тимофеевна Крахоткин
ВРТЕВА, Веска - Ана Николовна Перепелицина
ЈАКИМОВСКА, Цветанка - алтернација
ПУЦКОВА, Добрила - Татјана Ивановна
ВУЧКОВА ЖЕЖЕЉ, Вера - Прасковја Илинична
ЦЕКОВА, Стојка - Анфиса Петровна Обноскин
ТУШАР, Мајда - Александра Егоровна
СОКОЛОВСКИ, Марјан - Илјуша
БОШКОВА, Мери - Настасја Евграфовна
ЏУНДЕВА, Љупка - алтернација
АНДОНОВСКИ, Кирил - Евграф Ларионович Ежевикин
КОСТОВСКИ, Душко - Фалалеј
КАМЏИЈАШ, Чедо - Григориј Видоплјасов
ПРЛИЧКО, Петре - Фома Фомич Опискин
ДРВАРОВ, Костадин - Коровкин
КРСТЕВА, Катерина - Прва старица
МИРЧЕВА, Жаклина - Втора старица
ЏАМБАЗОВА, Анче - Калуѓерката

СВЕТИЕВ, Владимир -Павел Семјоновиќ

КОСТОВ, Димитар - Алтернација

Преведувач:
АНГЕЛОВСКИ, Димитар

Текст
СЕЛОТО СТЕПАНЧИКОВО И НЕГОВИТЕ ЖИТЕЛИ
Автор: ДОСТОЕВСКИ, Фјодор Михајлович

  • Година:: 1972
  • Премиера:: 22.02.1972
Виртуелна прошетка Музеј

БИЛЕТАРНИЦА:
+389.2.3230.304

АДМИНИСТРАЦИЈА:
+389.2.3216.725

АДРЕСА:
ул. 11 Март бр. 3, 1000 Скопје

e-mail: info@mnt.mk