Архива на претстави

Година:

ГОСПОЃА МИНИСТЕРКА


Режисери:
ПРЛИЧКО, Петре и
ЌОСТАРОВ, Димитар


Сценограф:
КОСТОВСКИ, Бранко


Костимограф:
ПЕТРОВА, Ана


Актери:
ДУКОВСКИ, Самоил - Сима Поповиќ
БОШКОВА, Мери - Живка, негова жена
ИВАНОВСКА, Добрила - Дара, нивна ќерка
ТОКОВА, Анастасија - алтернација
СТОЈАНОВА, Милица - Рака, синче
ДОБРЕВСКА, Марица - алтернација
ДИНЕВСКИ, Вукан - Чеда Урошевиќ, зет
ГАВРИЛОВИЌ, Ратко - Д-р Нинковиќ, секретар за министерството за надворешни работи
КОЧОВСКИ, Таше - Риста Тодоровиќ, кожарски трговец
КИРОВ, Тома - Пера Калениќ
КРСТЕВСКИ, Драги - Пера, писар од административното одделение
ВОЛЧЕВ, Димитар - алтернација
НИКОЛОВСКИ, Тодор - Вујче Васа
ЦЕКОВА, Стојка - Тетка Савка
ЈАКИМОВСКА, Цветанка - Тетка Даца
ЗЛАТИНА, Лилјана - алтернација
СТЕФАНОВСКИ, Борис - Јова Поп Арсин
МИРКОВСКИ, Пантелеј - Тетин Панта
ПОПОВ, Кирил - Сава Мишиќ
ЦРВЕНКОВ, Благој - алтернација
ГЕОРГИЕВ, Христо - Миле, негов син
АРСЕНИЕВИЌ, Драга - Соја, распуштеница
СТЕВКОВА, Роксанда - Учителка по англиски јазик
ТРАЈКОВСКИ, Димче - Тетин Јаков
СТЕФАНОВИЌ, Вишња - Г-ѓа Ната
СТЕФАНОВСКИ, Ристо - Полициски писар
ЏУНДЕВА, Љупка - Анка, слугинка
ПУЦКОВА, Добрила - алтернација
БОЖИНОВСКИ, Киро - Прислужник од Министерството
КОСТОВСКИ, Драги - Момокот
ТОДОРОВСКИ, Божидар - Чиракот


Текст
ГОСПОЃА МИНИСТЕРКА
Автор: НУШИЌ, Бранислав

  • Година:: 1953
  • Премиера:: 25.12.1953
Виртуелна прошетка Музеј

БИЛЕТАРНИЦА:
+389.2.3230.304

АДМИНИСТРАЦИЈА:
+389.2.3216.725

АДРЕСА:
ул. 11 Март бр. 3, 1000 Скопје

e-mail: info@mnt.mk