Архива на претстави

Година:

ХЕРКУЛ И ОБОРИТЕ НА АВГИЈ

Режисер:
СТОЈАНОВСКИ, Ѓорѓи

Сценограф:
КОСТОВСКИ, Бранко

Костимограф:
ПЕТРОВА - МАЛКИЌ, Рада

Композитори:
МОХЛОВ, Бенедикт и
ТОШЕВСКИ, Стојче

Актери:
ЌОРТОШЕВ, Кирил - Херкул
БОШКОВА, Мери - Дејанира
КОСТОВСКИ, Душко - Полибиј
КИРОВ, Тома - Авгиј
НИНОВ, Славко - Филеос
КРСТЕВА, Катерина - Јола
ХРИСТОВ, Чедо - Камбиз
КРСТЕВСКИ, Драги - Лихас
ДИНЕВСКИ, Вукан - Тантал
ПОПОВ, Кирил - Првиот парламентарец
АНДОНОВСКИ, Киро - Вториот парламентарец
ГАВРИЛОВИЌ, Ратко - Третиот парламентарец
КАМЏИЈАШ, Чедо - Четвртиот парламентарец
МИРКОВСКИ, Пантелеј - Петтиот парламентарец
ПЕТРУШЕВСКИ, Љупчо - Шестиот парламентарец
КОЧОВСКИ, Таше - Седмиот парламентарец

Преведувач:
ГАВРИШ, Ксенија

Текст
ХЕРКУЛ И ОБОРИТЕ НА АВГИЈ
Автор: ДИРЕНМАТ, Фридрих

  • Година:: 1971
  • Премиера:: 27.03.1971
Виртуелна прошетка Музеј

БИЛЕТАРНИЦА:
+389.2.3230.304

АДМИНИСТРАЦИЈА:
+389.2.3216.725

АДРЕСА:
ул. 11 Март бр. 3, 1000 Скопје

e-mail: info@mnt.mk