Архива на претстави

Година:

УБАВИНА

Забелешка
Мала сцена -МНТ, настапува и балетска група во состав Катерина Кипровска, Олга Боев, Ели Скаловска

Препеал:
ГИЛЕВСКИ, Паскал

Режисер:
СТАВРЕВ, Бранко

Сценограф:
СВЕТОЗАРЕВ, Валентин

Костимограф:
ДОНЧЕВА, Елена

Кореограф:
МАТЕВСКА РИСИМКИН, Рисима

Актери:
БОЖИНОВСКА, Валентина
КОНЕВСКА-РУСИ, Снежана
ВИТАНОВ, Томе
ЃОРГИЕВ, Трајче

Текст
УБАВИНА
Автор: БОНФОА, Ив

Лектор:

НЕДАНОВСКА, Цветанка

  • Година:: 1999
  • Премиера:: 30.08.1999
Виртуелна прошетка Музеј

БИЛЕТАРНИЦА:
+389.2.3230.304

АДМИНИСТРАЦИЈА:
+389.2.3216.725

АДРЕСА:
ул. 11 Март бр. 3, 1000 Скопје

e-mail: info@mnt.mk